Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Ловни гилзи

Ловна гилза с размери на 12-ти калибър
Фиг. 50. Ловна гилза с размери на 12-ти калибър

Те са познати от началото на миналия век. Открити са в Швейцария и Франция и са използувани в ловните пушки с „централно" възпламеняване. Общо взето, те са запазили първоначалния си вид. Ловните гилзи (фиг. 50) служат да съберат в себе си всички елементи на патрона в едно цяло и да го предпазят от атмосферните влияния. Гилзите за ловна пушка се изработват от патронона хартия и месингова или медна лента. Днес този вид гилзи са намерили най-широк прием от ловците. Изработват се и месингови гилзи, които са използувани нашироко в (бившия) СССР за промишлен лов. Гилзи се изработват и от пластични маси изцяло или в комбинация от пластмаса и метал. Последните широко се използуват във Франция, Италия, Полша, САЩ и др. В (бившия) СССР и у нас бяха изпитани такива гилзи, но редовно производство още не е започнато. Хартиените гилзи са по-трудоемки и бързо ще бъдат изместени от пластмасовите, понеже ще бъдат по-евтини.

Гилзите се произвеждат в познатите ни калибри — от 10 до 410, Според капсулното си гнездо те биват три вида: за обикновена ловна капсула, за капсула женело и за капсула 6/45 с венец. Последните напоследък се налазят на европейския пазар поради по-евтината си цена. В нашата страна през 1969 г. бяха пуснати в продажба такива гилзи и капсули. Най-често сега хартиените гилзи се произиеждат с капсула жевело. Гилзи, предназначени за обикновена капсул, почти не се изработват напоследък. Не се изработват и самите капсули. Според дължината си гилзите бинат 70 мм или 65 мм. По изключение в арабските страни се използуват гилзи с 50—55 мм дължина. Приготвят се и по-дълги от обикновено приетите гилзи за така наречените пушки с патронници „Магнум". Тяхната дължина се движи от 75 до 90 мм.

Ловните гилзи се състоят от:
а) металическа чашка;
б) хартиена шпула;
в) барутна камера;
г) дъно с капсулно гнездо.

От качеството и размерите на ловните гилзи зависят до голяма степен н качествата на патроните, които се приготвят в домашни условия, а също и за фабричните патрони. Независимо в коя страна се произвеждат, те трябва да отговарят на изискванията на международния стандарт. От табл. 1 се виждат размерите, които трябва да имат гилзите съгласно международния стандарт (фиг. 54, а).


Лист