Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Стрелба по дивеча и причини за неуспех

За успешната стрелба е необходимо да се знае следното. Лявата ръка да се поставя на точно определено място под полуложата (фиг. 97). Цевите на пушката заедно с полуложата при прицелването да се обхващат плътно от дланта и пръстите, но нито много напред, нито назад. При хващане много напред се пречи за свободното и правилно насочване иа цевите. Освен това се уморява ръката, което води до надхвърляне на сачмите над целта. Ако обхващането е станало съвсем близо до скобата на спусъците, то също ще доведе до неточна стрелба.

Положение на тялото и ръцете при прицелване
Фиг. 97. Положение на тялото и ръцете при прицелване

Ако се изнесе дланта напред, пред полуложата, тогава цевите не лежат устойчиво в ръката и не балансират тежестта на пушката, което при стрелба на по-далечни разстояния води до сигурни пропуски. От съществено значение е, както вече се отбеляза, правилното прикладвзне. При положение че задтилъкът с опрян на раменната кост, главата се надвесва вдясно и при стрелбата тази кост е силно ритана от отката, набива се, а често се разкървавява бузата независимо от това, че се получава изместване на попаденията вляво от целта. Освен това главата трябва да се наклонява малко напред при стрелбата и леко да се опира бузата на приклада, като погледът се плъзга над мерната линия и образува хоризонтално и вертикално съвпадане с целта.

Щом обаче главата се наведе много ниско, тогава се губи мерната линия и откатът от изстрела удря силно бузата и обикновено я разкървавява. Често се допускат, предимно от млади ловци, такива грешки. Натискат първо втория спусък, а след това първия. Този навик се придобива най-вече, когато прикладът на пушката е по-дълъг, отколкото е нужно, и когато дълго време е употребявана едноцевка. В такива случаи, когато е натиснат задният спусък и е произведена стрелба с лявата цев, е много по-трудно да се премести показалецът напред и да се произведе изстрел с дясната цев. При това се губи време във вреда на точния изстрел. Често при такова положение бива контузен средният пръст от предпазителната скоба над спусъците. Неправилно е да се произвеждат изстрели едновременно с двете цеви. Това обикновено води до контузии и наранявания на средния пръст. Така произвеждат стрелба някои ловци, които смятат, че при стрелба по блатен дивеч или по едър дивеч ще имат по-добър резултат. Това обаче не е така, защото изстрелът от едната цев ще закъснее при всички случаи, макар и малко, и може би ще отиде напразно.


Лист