Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Клейма по цевите на ловните пушки и значението им

Клейма по цевите на ловните пушки
Клейма по цевите на ловните пушки
Фиг. 98. Клейма по цевите на ловните пушки

След появата на бездимния барут през миналия век той се утвърди със своите безспорни качества и се въведе в употреба. Но поради това, че здравината на цевите на ловните пушки, произвеждани тогава, и на тези, произведени преди, не винаги е била достатъчна, за да издържат налягането му, много цеви на ловни пушки са бивали скъсвани и се е стигало до нещастни случаи. Наложило се е държавата да вземе мерки за безопасността на ловците. Създаден е бил държавен орган, който да изпитва здравината на произвежданите цеви за ловни пушки, преди те да са стигнали до купувачите. Цевите, които са издържали предвидените изпитания за трайност и якост, се щемпелували със специални клейма (фиг. 98).

Изпитанието е ставало с увеличени дози барут и сачми. Клеймата са били поставяни върху възгланничката на цевите или направо върху тях. Тези клейма са показвали със знаци или с букви, че цевите са изпробвани и са пригодени за стрелба с бездимен барут. Във всички страни, в които се произвежда ловно оръжие, са създадени изпитателни станции, които задължително изпитват всички произведени цеви, а също така и готовите ловни пушки. Съгласно международните стандартни изисквания всяка цев за ловна пушка трябва да има издръжливост, равна на 1000+-100kg/cm2. В практиката това ще рече, че всяка цев е двойно обезпечена от налягането на барутните газове на бездимния барут върху стените на цевта.

Без клеймо, че пушката е годна за стрелба, не бива да се стреля.


Лист