Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Предпазване от злополуки - съвети към ловците

Ловната пушка за ловеца е един неизменен и верен спътник по време на лов и на спортната площадка. Без солидна ловна пушка с изправен механизъм е немислим успешен лов. Затова за нея трябва да се отделя особено внимание, за да бъде тя винаги в изправно състояние— почистена, смазана и правилно използувана. Нейните ударни и предпазителни механизми трябва да бъдат безупречни. Невнимателно и нехайно отношение към оръжието въобще и към ловното в частност е взело и продължава да взема ежегодно десетки невинни жертви. Ето защо ловецът трябва стриктно да спазва, а също така да изисква от другите ловци да спазват някои основни изисквания за безопасно боравене с пушката.

Кои са тези изисквания?
1.  Никога и под никакъв предлог не насочвайте пушка към човек, даже и да сте абсолютно сигурни, че е празна. Не забравяйте поговорката: на хиляда празни една стреля. През време на лов пушката да се насочова встрани от съседа.
Пълни пушката на 200 m от населено място
Фиг. 101. Пълни пушката на 200 m от населено място
2. При транспортиране дръжте задължително пушката в калъф. Тя трябва да се сглоби и зареди само на ловния терен, и то на разстояние най-малко 200 m от населеното място (фиг. 101).
3.  При преминаване през населено място носете пушката разглобена и поставена в калъф. Ако нямате калъф, носете я сглобена, но празна и прехвърлена на ремък през главата и да лежи на гърба ви. При пътуване с каруца или шейна, независимо от терена, щом пушката е без калъф и следователно сглобена, дръжте я празна винаги с цеви, насочени високо нагоре и назад. В моторна лека кола тя се носи само разглобена и поставена в калъф. По време на път пушка не се сглобява и не се зарежда.
4.  При пълнене (зареждане) на пушката дръжте цевите надолу към земята, а при изпразване-нагоре, но никога хоризoнталнo. Ако патронът не влиза докрай в цевта, сменете го с друг. Може дължината му да не съответствува на тази на патронника или трябва да бъде отново калиброван, за да влезе. Едва след това зареждайте пушката с такъв патрон. В никакъв случай не употребявайте сила, както при затварянето на пушката, така и при вкарване на патрон в цевите. Не удряйте и не тръскайте пушката на коляно, за да я затворите, защото капсулата не е легнала добре в гнездото на гилзата. От ударите е възможно да се произведе изстрел с нежелани последици.
Забавен изстрел
Фиг. 102. Забавен изстрел
5.  Ако вместо изстрел чуете шум в цевта, не бързайте да я отваряте. Може би се касае за забавен изстрел (при него барутът не изгаря нормално). Преждевременното отваряне в такъв случай води до нещастие (фиг. 102).
6.  Внимателно след поставяне пушката на предпазител или със свалени куроци преминавайте заледени, заснежени или кални терени. Това се отнася и при преминаването през гора или препятствия, като прелези, ровове, канавки, през огради с бодлив тел и др. В такива случаи не се опирайте на пушката (фиг. 103).
Преминавайте внимателно през препядствия
Фиг. 103. Преминавайте внимателно през препядствия
7.  На ловния терен носете пушката насочена надолу или нагоре. През време на лов тя може да се държи на рамото с насочени нагоре цеви или върху прегъната дясна ръка с цеви, сочещи надолу. Не носете пушката с хоризонтално насочени цеви. По време на дъжд обърнете я с цевите надолу и поставете ремъка на рамото си. При кален, хлъзгав път носете пушката на ремък, прехвърлен през шията. Най-добре е да създадем в себе си навика през време на ловуване, особено по време на лов „от крак", пушката да се носи на предпазител. Палецът да лежи върху предпазителя, а показалецът-върху скобата, предпазваща спусъците. Така се създава рефлекс за бърза и безопасна стрелба.
Стреляй само в показания сектор
Фиг. 104. Стреляй само в показания сектор
Не закачай и не подпирай пушката по дърветата
Фиг. 105. Не закачай и не подпирай пушката по дърветата
8.  На позиция „пусия" отивайте с празна пушка. При преместване от позицията си към съседа-ловец носете пушката на ремък или отворена.
На огневата линия стреляйте само в указания сектор, и то след като сте видели дивеча (фиг. 104). 9.  По време на почивка отворете пушката и внимателно я поставете на терена близо до себе си. Не оставяйте пълната пушка, макар и на предпазител, подпряна или закачена на дърво (фиг. 105).
10.  На стрелковата площадка чакайте реда си за стрелба с пълна, но отворена пушка, преметната през лакет (фиг. 106).
11.  В чакалото за водоплаващ дивеч (гюмето) дръжте пушката пълна, но отворена. При нежелан изстрел в чакалото най-малкото, което може да се случи, е оглушаването.
12.  В ловната хижа отнасяйте пушката си празна и я поставяйте на определеното за оръжие място. Най-добре е тя да се почисти и се постави в калъф.
Положение на пушката на спортната площадка
Фиг. 106. Положение на пушката на спортната площадка
Не допускай малолетните до пушката
Фиг. 107. Не допускай малолетните до пушката
13.  В дома си съхранявайте пушката почистена, смазана, разглобена и поставена в калъф или в специално сандъче, но и в двата случая заключена, да нямат достъп до нея малолетни деца и други хора (фиг. 107).
14.  Не ходете на лов с неизправен механизъм на пушката.
15.  След всеки изстрел или два последователни изстрела обезателно отваряйте пущката, продухвайте цевите и погледнете през тях. Само ако са чисти, можете да зареждате отново.
16.  Ако след първия изстрел не можете да отворите двуцевката си, произведете втори и ако и тогава не можете да я отворите, отнесете се до компетентно лице.
17.  Никога и по никакъв повод не стреляйте над главите на другарите си.
18.  Никога и при никакви обстоятелства не стреляйте по слух или по недобре видима цел (фиг. 108).
19.  Не се целете дълго по бягащия заек, летящия пъдпъдък и др. Увлечени по дивеча при дългото целене незабелязано цевите се насочват върху съседа или работещите по полето хора или по добитъка.
20.  Помнете, че стрелбата по цел, намираща се над вода, лед, камък и др., е свързана с рикошета на сачмите и особено на куршума и е много опасна (фиг. 109).
21.  Никога и при никакъв случай не хващайте пушката за цевите. Не забравяйте, че в тях се намират патрони и че при сътресение е възможен изстрел.
22.  Никога не подавайте пушката си на друг с насочени към него цеви, даже когато сте проверили, че е празна.
23.  Не позволявайте на кучето си да скача върху вас, когато държите убития дивеч. С лапата си то неволно може да възпроизведе изстрел с фатални последици (фиг. 110).
Не стреляй по недобре видима цел
Фиг. 108. Не стреляй по недобре видима цел
Рикошет
Фиг. 109. Рикошет
24.  Дръжте куроците и спусъците на пушката далеч от патрондаша, токите на еднодневката или копчетата на винтягата и други подобни, за да избегнете нежелан изстрел.
25.  Стрелбата по излитащ от царевица, слънчоглед или гори дивеч произвеждайте само когато той се издигне високо и когато имате ясна видимост и открит хоризонт. При групово движение във висока растителност с малка видимост контролирайте движението си с подвиквания.
26.  Не бързайте да приберете убития дивеч, като излизате пред веригата от останалите ловци. Приберете го, когато всички се изравните с мястото, където той лежи.
27.  Пернат (хвъркат) дивеч стреляйте след излитането му. При стрелба, когато кучето е на стойка, рискувате живота му.
Не позволявай на кучето да скача по тебе
Фиг. 110. Не позволявай на кучето да скача по тебе
28.  При преследване на дивеча в хлъзгави местности или със свличащи се скални маси стреляйте, след като имате стабилност под краката си. Подхлъзването води до нещастия.
29.  Не доубивайте с приклада на пушката си ранения дивеч. При положение че единият патрон не е изстрелян, има опасност за живота ви, а при двата изстреляни патрона-за приклада на пушката ви (фиг. 114).
30.  През време на лов не пийте алкохолни напитки по понятни съображения. Това е опасно.

През последните години в нашата страна станаха много нещастни случаи с ловна пушка било през време на ловни излети, било в домовете на ловците или по сватби и кръщенета. Статистиката, която води Централният съвет на Българския ловно-рибарски съюз, за известните злополуки с ловно оръжие показва, че през 1970 година са станали 50 злополуки.

Не доубивай дивеча с приклад
Фиг. 111. Не доубивай дивеча с приклад

От тях 15 са завършили със смърт, а 35—със средни и тежки наранявания. Анализът на тези злополуки показва, че от 15-те смъртни случая 2 се дължат на неправилно съхраняване на оръжието по домовете на ловците, 3—на неправилно манипулиране с оръжието и 23—на неподготвеност и невнимание.

От 35-те наранявания 12 се дължат на неправилно манипулиране с оръжието и 23—на неподготвеност и невнимание. Ето защо е необходимо въпросът с предпазването от злополуки с ловно оръжие да стане обществен въпрос и онези, които не спазват изискванията за безопасност, да се лишават от правото да бъдат ловци.
Лист