Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Износване на ловната пушка

Причините за това са много. Не бива да се оставя дълго време пушката без проверка независимо от това, че сме я почистили и смазали и поставили в калъф. От влагата, с която е наситена атмосферата, дъбилните вещества в кожата на калъфа може да бъдат причина за нейното ръждясване. През зимата след завръщането от лов, преди да се заловим за почистването и смазването на пушката, трябва да я оставим в стаята, в която ще я държим след почистването, да се „изпоти" и след това да я подсушим. В противен случай ръждата от изпотяването ще скъси живота й.

За износването на ловната пушка най-голяма роля играе корозията по вътрешната полирана повърхност на цевите, тъй като те са най-много изложени на барутния нагар и остатъците от газовете, получени от възпламеняването на капсулите. С това се обяснява премахването на корозивно действуващите капсули. Ето защо в по-ново време се използуват неръждаеми или слабо ръждаеми стомани за изработваве на цеви и на механизми на пушки. Използува се нашироко хромирането на цевите като едно добро и предпазващо от ръжда средство.

Прецизното пасване и повърхностното закаляване на отделните детайли в механизмите на пушките чрез химическа обработка оказват голямо значение за продължителността на живота им. За опазването на ловната пушка главна роля играе субективният фактор. Много ловци са създали в себе си лоши навици при манипулирането с пушката, които бързо съкращават живота й. Ще посочим някои от тях. Така например напразното отпускане на ударните чукчета води неминуемо до счупването на иглите и до износването на спускателиия механизъм. Силното тръскане при отварянето и затварянето на пушката води до бързото износване на шарнирната ос и затворната рама. Отварянето и затварянето на пушката трябва да става леко и безшумно. При затварянето трябва да се стремим цевите да останат неподвижни в лявата ръка, а дясната да повдига приклада, докато се затвори пушката. При затварянето на пушката трябва да натискаме освободените спусъци, за да не позволим да се изведат ударните чукчета, и да не стоят в натегнато състояние. За износването на ловната пушка особено вредно действие оказва стрелбата с по-големи от нормалните пълнежи. Патрони с такива пълнежи увеличават налягането на газовете в цевите, вследствие на което се увеличават вибрацията им и откатът. Това състояние, в което се поставя пушката, води до бързото й износване, защото бързо се появяват просвети между отделните детайли, получават се разлепвания на мерни планки и даже разлепване на цевите. При такова ненормално използуване на пушката стрелбата с големи заряди и снаряди може да доведе и до нещастен случай. Най-малкото, което се получава в тези случаи, е набиване на рамото на ловеца до посиняване още от първите няколко изстрела, след което той не е в състояние да произведе стрелба поради болките, които изпитва. Ако правилно се използува, чисти, смазва и съхранява, ловната пушка може да понесе (издържи) 15000-20000 изстрела. Това ще рече, че обикновеният ловец-любител, който стреля 100-150 патрона годишно, а в целия си ловен стаж успява да изстреля около 5000 патрона, ловната пушка може да бъде предадена за ползуване на 2-3 поколения ловци.


Лист