Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Ловни куршуми

Куршуми за нарезни пушки
Фиг. 52. Куршуми за нарезни пушки

Ловните куршуми (фиг. 52) биват за нарезни и за гладкоцевни пушки. Набразденоцевните пушки стрелят само с фабрично приготвени патрони. Ловните куршуми, предназначени за стрелба с гладкоцевни ловни пушки, се изработват от чисто олово без примеси. Съществуват няколко вида ловни куршуми, които обикновено носят името на конструктора.

На фиг. 53 са показани някои от познатите ни видове ловни куршуми. Доскоро в нашата страна се произвеждаха ловни куршуми тип „Бренеке"от немски конструктор. Сега произведеният у нас ловен куршум тип „глиган" е също от немски конструктор. С този куршум у нас са снарядени готовите патрони.

Куршуми за гладкоцевни пушки
Фиг. 53. Куршуми за гладкоцевни пушки

Всички оловни куршуми за гладкоцевна ловна пушка е задължително да бъдат с кухи тела. Изключения се допускат за пушки с цеви парадокс или цилиндър. Ловните куршуми имат странични ребра и прикрепени към тях посредством винт или запресовка ловни тапи, които освен прякото си предназначение служат и за стабилизатор на куршума. Теглото на ловните куршуми е приблизително колкото това на сачмения товар на нормален ловен патрон от даден калибър. В употреба са и сферичните куршуми, които представляват една голяма сачма. При снарядяване на ловен патрон с такъв куршум трябва да се знае, че неговият диаметър трябва да бъде с два калибъра по-малък от калибъра на пушката, с която ще се стреля куршумът. Само в такъв случай той може да се изстреля с шокова цев.

Ловните куршуми се използуват при лов на едър космат дивеч: мечки, глигани, елени и сърни. Те имат сполучлив бой максимум на 100m, но на големи разстояния дават значително отклонение от целта. Ето защо препоръчително е с ловен куршум да се стреля на разстояние до 80 m. Куршумите тип „глиган" са много висококачествени и на световно равнище.


Лист