Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Почистване, смазване и опазване на ловната пушка

Ловната пушка трябва винаги да бъде изправна, с безупречен механизъм. Винаги да бъде смазана, почистена и правилно съхранена. При положение че се полагат достатъчно грижи за пушката, тя може да се използува от 2-3 поколения ловци. Ето защо след приключването на всеки ловен излет независимо от това, дали сме стреляли с пушката или не, трябва незабавно да се заемем сериозно с нейното почистване и смазване. Това особено важи за пушки с нехромирани цеви, каквито са всички немски, а и много модели съветски пушки. Ако пушката с нехромирани цеви една нощ остане непочистена и несмазана след стрелбата, на другия ден се появяват по вътрешната полирана повърхност на цевите петна. Тези петна са предвестник на ръждивите язви, които ловците наричат „раковини". Почистването на пушката и най-вече на цевите се препоръчва да става още на ловния терен незабавно след приключването на ловния излет, докато е още топла. Ако почистването и смазването на пушката не е възможно да се извърши на терена, непосредствено след приключнането на лова, това трябва да се извърши в домашни условия веднага след завръщането от лова.

Прибори за почистване и смазване
Фиг. 99. Прибори за почистване и смазване

За да извършим почистването и смазването, необходими са протривател, металическа, четинена четка, кълчища, чисти памучни парцалчета и специална оръжейна смазка. При липса на смазка може да се използува течен парафин. С парцалчетата най-напред се подсушава пушката, като предварително се разглобява на трите си главни съставни части, ако, разбира се, е мокра. Но при всички случаи най-напред се избърсват внимателно всички части, за да бъдат свалени попадналите и полепнали по пушката прах, кал, старата смазка и други възможни налепи и нечистотии. Ако последните не успеем да премахнем с парцалчета, използува се заострена клечка от меко дърво. Следващата ни работа е да се почисти вътрешността на цевите. С протривателя, на който са навити кълчища, се протриват неколкократно цевите, за да се отстрани нагарът, оставен от барутните газове, и този, оставен от капсулата, по вътрешната им полирана повърхност. Ако се забележи, че цевите са се пооловили (по вътрешната полирана повърхност се е напластило олово вследствие на интензивна стрелба), свалят се кълчищата от протривателя и на тяхно място се завива спиралната металическа четка, като неколкократно енергично се протриват цевите, за да падне напластеното олово. След това през ухото на протрииателя се надява чисто парцалче, с което неколкократно се протриват цевите последователно. Парцалчето се сменя няколко пъти, докато то излезе съвсем чисто през цевите. Едва след това се пристъпва към смазването. За смазването се използува специално приготвена пакла или четинена четка, предварително обилно смазана, която се навива на протривателя и неколкократно се вкарва в цевите. След смазването на цевите трябва да се смажат леко всички видими метални плоскости на пушката с тънко омазнено парцалче. Почистването и смазването на скритите механизми на пушката трябва да става периодически, най-много веднъж в годината, от оръжеен техник, който същевременно ще се произнесе за нейната техническа изправност.

Дървените части па пушката се пазят от смазката, защото тя ги прави лесно трошливи. Препоръчително е дървените плоскости да бъдат смазани неколкократно през ловния сезон с ленено масло. Почистена и смазана, пушката се поставя в калъф или в подходящо сандъче и се заключва. Така смазана и съхранена, пушката се държи в сухо проветриво помещение. На фиг. 99 са показани прибори за почистване и смазване на пушката.


Лист