Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Украси по ловни пушки

Украси по дървените части
Фиг. 46. Украси по дървените части

Вкусът, чувството за естетика и усетът към красивото се проявяват в изработването и гравирането на ловното оръжие. В началото украсяванията се съсредоточават в куроците, представляващи най-изпъкналата метална част па пушката, а по приклада се появяват дребни шарки, които впоследствие се превръщат в сложни фигури със сюжети от Възраждането или митологията, а понякога и с изрязване лика на собственика на оръжието(фиг. 46). В днешно време върху скъпите ловни пушки се правят украси по дървените и металните плоскости на оръжието, наподобяващи ловни случки или стилизирани гравюри и златни инкрустации (фиг. 47).

Украси по металните части
Фиг. 47. Украси по металните части

Най-ефектните гравюри са релефните със стил Ренесанс, но се срещат и такива с ловни сюжети. Макар и твърде рядко, произвеждат се ловни пушки и с гравюри чрез инкрустации. По металните части обикнонепо инкрустациите се правят със злато, а по дървените със седеф или камъни. Гравюрите върху ловните пушки (върху металните им части) се извършват от майстори-специалисти. Те работят главно с шила или киселина.


Лист