Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Характерни системи ударни и предпазителни системи на ловното оръжие

В наше време се срещат различни системи ударни и предпазителни механизми в ловните гладкоцевни пушки. Всяка оръжейна фабрика и завод са патентовали своите постижения. Основните обаче са три вида.

Система Ансон-Дилей
Фиг. 22. Система "Ансон-Дилей"
1. Ансон-Дилей (фиг. 22). Характерно при тази система е, че при налягането върху спусъка се освобождава бойната пружина, която удря чукчето. Последното предава удара на иглите, които произвеждат самия изстрел. Този механизъм е монтиран на шаси и се помества в шийката на приклада. Системата Ансон-Дилей е най-разпространената в оръжейната индустрия като най-целесъобразна и сравнително лесна за изработка. При нея въвеждането на ударниците на пушката и задействуването на предпазителя става автоматично, нещо, което улеснява бързата стрелба и сигурност на изстрела. Демонтирането и монтирането на този механизъм са сравнително по-трудни и не може да се извършват от всеки ловец и на ловния терен, както това понякога се налага.
Система Холанд-Холанд
Фиг. 23. Система "Холанд-Холанд"

2. Холанд-Холанд (фиг. 23). Тя е най-целесъобразната система. Отличава се от останалите по двете метални плочи отстрани на главата на приклада на пушката, на вътрешната страна на които са монтирани бойната пружина и ударното чукче. Действията на механизма са подобни на тези от системата на Ансон-Дилей, но предимството на Холанд-Холанд е по-гоямо, защото устройството й е съвсем опростено, а освен това дава възможност при нужда на самия терен да се направи поправка или да се смени счупена част. Това става благодарение на един-единствен болт с перка, който придържа плочките с механизма. Освен тези предимства тази система позволява по-солидно свързване между приклада и затворната глава чрез металните плочки. Системата Холанд-Холанд намира приложение при всички двуцевки, особено при пушките, предназначени за състезателни цели. Тя съчетава курочната и безкурочната система, от които са взети предимствата и на двете, И тук предпазителният механизъм се задействува автоматично при взвеждането на ударниците.
Система Идеал
Фиг. 24. Система "Идеал"

3. Идеал.Това е система,която се използува единствено от фирмата „Манюфранс", на която е патент (фиг. 24). Заводите на тази фирма са в гр. Сент-Етнен във Франция. Пушките Идеал се различават от останалите по начина на отварянето и затварянето и по спирално навитите бойни пружини. Предимството им се състои в това, че пружините са нечупливи. В по-големи студове обаче маслото по тях замръзва и силата им намалява до степен да не могат да възнламенят капсулата на патрона или да набавят (да увеличат) мъртвия миг. Спирално навити пружини се използуват зн някои видове пушки в (бившия) СССР — за едноцевките ИЖ-18, в Италия — от „Берета", „Бреда" и др., във Финландия — за надцевките „Валмет" и др.


Лист