Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Ловни тапи и капачки

Те играят важна роля при снарядявзането на ловния патрон което може да се оприличи и сравни с важността и значението на сегментите на буталата на моторите с вътрешно горене.Ловните тапи се произвеждат от най-разнообразни материали. Известни са тапи от кече, филц, корк, хартия, дървени стърготини, пластмасови, в комбинация от няколко вида материали и др. Ловните тапи независимо от калибьра си имат цилиндрична форма. Предназначението им е при снарядяването на патроните и по-специално при изстрела да приемат налягането на барутните газове вътре в патрона и в цевта на пушката и да го предадат сравнително меко на снаряда. Те имат предназначението да не позволят на барутните газове да преминат между тях и стените на пушката и да навлязат в снаряда, т. е, да осигурят необходимата пълна обтурация. Ако тапите не изпълнят това си предназначение, навлезлите горещи газове в зоната на снаряда биха стопили или най-малко силно сторещили сачмите, от което те лесно се деформират и разбъркват снаряда. А това в крайна сметка води до безполезен изстрел.

Калибър А Б В Г
Дължина в mm Диаметър на шпулата в mm Диаметър на венеца в mm Дебелина на венеца в mm
max min max min max min max min
10 70 65 21.30 21.05 23.65 23.40 1.90 1.65
12 " " 20.20 19.95 22.45 22.20 1.85 1.65
16 " " 18.55 18.30 20.65 20.40 1.65 1.45
20 " " 17.35 17.10 19.40 19.20 1.55 1.35
24 " " 16.45 16.20 18.45 18.25 1.55 1.35
28 " " 15.55 15.30 17.40 17.20 1.55 1.35
32 " " 14.25 14.00 16.10 15.90 1.55 1.35
40 " " 11.75 11.55 13.60 13.40 1.55 1.35
Taблица 1

Ловните тапи се произвеждат в известните ни калибри. Тяхната височина се движи от 17 до 22 мм в зависимост от височината на гилзата. Общата височина на тапите е от значение и е във връзка с височината на гилзата, но за предпочитане е патроните да се снарядяват с по няколко тапи, чиято височина да отговаря на посочената. Това е от значение за подобряване боя на патрона. Височината на ловните тапи може да варира, но тя не бива да бъде по-малка от 1/3 от калибъра си, защото в противен случай се създава възможност за превъртането й в цевта, а това води до безполезен изстрел. Диаметърът на отделните калибри е даден в табл. 2. В нея са дадени и размерите на капачките.

Калибър Надбарутна капачка в mm Барутна тапа в mm
нормално усилено
12 18.90 18.90 19.15
16< 17.10 17.25 17.50
20 15.90 16.05 16.25
24 14.95 15.15 15.30
Таблица 2

По изключение за металическите гилзи се използуват тапи,по-големи с два калибъра. Например гилзи от 16-ти калибър се снарядяват с тапи от 12-ти калибър. По този начин се компенсира загъването на хартиената гилза и се спомага за правилното изгаряне на барута. Тапите трябва да бъдат обезателно леки и еластичниМного ловци, а и много фабрики за производство на готови патрони предпочитат класическите кечени тапи. Техните достойнства са големи. Напоследък много сполучливо се приложиха комбинирани тапи, произвеждани от кече и корк или пластмаса и корк. В това отношение съществува известно разнообразие (фиг. 51).

Видове ловни тапи и капачки
Фиг. 51. Видове ловни тапи и капачки

Както вече бе казано, кечените тапи държат първенство по отношение на качеството си, особено ако са омазнени. Самото омазняване се извършва на дълбочина около 1—2 mm около повърхността им. Омазняването се извършва през есента със смес от 20% овча или говежда лой и 80% восък или технически вазелин, а през зимата — с 1/3 восък и 2/3 лой или 60% парафин и 40% технически вазелин. Най-много използуваните ловни тапи у нас са филцовите. Те също се омазняват или се използуват сухи. Популярността им се състои в сравнително ниската им цена. Струват приблизително 3 пъти по-евтино от кечените. Изработват се от натронова отпадъчна хартия или картон и вълнени текстилни отпадъци. Последните се разбиват и стриват в специални вани на каша. Кашата се излива в металически сита, за да се отцеди водата, и се пресува в желаната височина. След изсъхването на кашата се получават блокчета от филц, които се облепват от двете страни с хартия или лек картон, от които с преса се изрязват в желания калибър.

Тапи с по-малки или по-големи калибри от съответните калибри на гилзите не бива да се употребяват. Ако тапите са по-малки от диаметъра на гилзите, резултат от стрелбата с такива патрони няма да има, но ако тапите са по-големи от калибъра на гилзата, която ще се снарядява, възможно е цевта да се пръсне, а често се стига и до други нежелателни последици, пък и в най-добрия случай стрелбата ще бъде безполезна. Изключение се допуска, както вече бе казано, само при снарядяването на патрони с металически гилзи. Не бива да се употребяват твърди, деформирани и лепнещи по гилзата тапи, ако искаме да се предпазим от неприятни изненади. Ловните капачки биват два вида—надбарутни и надсачмени. По правило надбарутните капачки се изработват от тънък 1,0 до 1,5 mm здрав жилав картон. Често той се намазва много леко със зифт или лак за предпазване на снаряда от навлажняване, което е и основното предназначение на надбарутната капачка. Друго нейно предназначение е да предпази тапата от обгаряне. С дебела, тежка надбарутна капачка се увеличава налягането на газовете в цевта на пушката, с което се влошава боят и се стига често до раздувания на цевите. Надсачмената капачка за разлика от надбарутната трябва да се изрязва от лек, лесно трошлив рехав картон. Тя трябва да бъде разчупена на ситно при най-малкото съприкосновение със снаряда — сачмите в патрона. Ето защо допуска се нейната дебелина да бъде малко по-голяма от тази на надбарутната. За надсачмена капачка на запад се използува тънка около 2 mm коркова пластинка. Не се препоръчва използуването на други материали за тази цел. Повече от десетилетие в чужбина се изработват ловни патрони без надсачмени капачки. Чрез специална матричка свободният горен край на гилзата се загъва звездообразно и по този начин се придържат сачмите. Гилзата се подгъва звездообразно на шест равни части, всяка от които приляга плътно една до друга и затваря дулцето на гилзата. Предимството на този начин на загъване е, че снарядът при изстрела напуска патрона и цевите на пушката, без да има пред него препятствие (капачката). Този начин на загъване на патрони е много целесъобразен, тъй като се постига по-голяма концентрация на сачмите и тяхното по-правилно разпределение в битата площ. У нас такива патрони засега се изработват само за състезателни цели. Ако надбарутната капачка е направена от твърд картон, тогава няма да се постигне достатъчна концентрация и правилно разсейване на снаряда. Непосредствено след излитането си от цевта на пушката поради сравнителната лекота полетът й се забавя от съпротивлението на въздуха и тя се явява трудно преодолима преграда за летящите зад нея сачми. Ако те са дребни, удрят се в капачката и неможейки да я разкъсат или строшат, се отклоняват от даденото им направление.

У нас заводът-производител „Никола Й. Вапцаров" в Кочериново произвежда един тип капачки и българският ловец е принуден да ги използува и в двата случая при снарядяването на патрони. А би трябвало да се произвеждат капачки от двата вида, за да могат ловците да си приготвят по-висококачествени патрони.


Лист